Pop in het park

Het groen in Heerlen blijft toch onderwerp van discussie. Volgens de één is er te weinig, een ander zegt dat het er wel is maar dat we het te weinig gebruiken en als het dan eens wordt gebruikt, is het ook weer niet goed. Dit laatste bleek deze maand bij het nieuwe festivalletje Daddy Cool in het Aambos. Een festival tijdens het broedseizoen in een natuurgebied zoals het Aambos, dat kan toch echt niet volgens de Heerlense afdeling van de Partij voor de Dieren. Gezien de aanwezigheid van deze partij in de gemeenteraad werden door de organisatie al wat voorzorgsmaatregelen ingebouwd; Een onafhankelijk extern bureau bestudeerde wat het gevolg van dit festival zou zijn voor broedende dieren in het Aambos.

Wellicht moet je die zin nog eens lezen. Om een klein festival te organiseren in een stadspark moet er dus een duur externe bureau worden ingehuurd om een analyse te maken van de broedende dieren in de omgeving. Als je je afvraagt waarom het zo moeilijk is om in Heerlen iets te organiseren of waarom er zoveel subsidie naar toe moet, dan heb je met deze zin wel een goede samenvatting. Het dure bureau vond geen broedende dieren in de omgeving en concludeerde dat het festival door kon gaan. 

Maar deze professionele conclusie was voor de dierenpartij, die de aanwezigheid van dieren op de Heerlense jaarmarkt ook al problematisch vond, niet goed genoeg.Volgens hun onprofessionele principiële mening zou het festival wél degelijk schadelijk zijn voor dieren in de omgeving. En ja hoor, nog voor het festival begon vonden ze al 3 dode pas geboren hertjes. Dat deze dieren in gevangenschap leven en daardoor niet de mogelijkheid hebben om hun natuurlijke instinkt te volgen en te vluchten, is blijkbaar opeens niet meer relevant. Minder belang hechten aan het feit dat dieren in gevangenschap leven om het plaatsvinden van een festival in een park te voorkomen, ik vind dat een opvallend standpunt voor een dierenpartij. Ook weet ik niet wat een gangbaar overlevingspercentage onder pas geboren herten in gevangenschap is, want ook daar zegt de Partij voor de Dieren niets over. Maar ik vermoed dat dat ook zonder festival ruimschoots lager ligt dan bij mensen.  

Niet alleen het Aambos wordt door deze partij tot de Heerlense natuurgebieden gerekend. Ook het Bekkerveld is volgens deze partij een natuurgebied. En als we de definitie zover oprekken, dan is Heerlen binnenkort nog een paar natuurgebieden rijker. 

Welke gebieden in Heerlen komen nog meer in aanmerking voor het stempel natuurgebied? Lees deze hele column op ‘Ik ben in Heerlen, wat nu?!’.